Hoạt động Chi hội

VNISA TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN DANH HIỆU “CHÌA KHÓA VÀNG” 2020

VNISA TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN DANH HIỆU “CHÌA KHÓA VÀNG” 2020

14/08/2020

Chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 tiếp nối và thay thế cho Chương trình bình chọn các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao, tiêu biểu từ năm 2015 của VNISA, được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự ...

VNISA - TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ATTT MẠNG

VNISA - TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ATTT MẠNG

13/08/2020

Ngày 03/8/2020 Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam đã ký ban hành tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra, đánh giá An toàn Thông tin Mạng” (gọi tắt là TCCS). TCCS do Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt ...

VNISA HỌP BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II

VNISA HỌP BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II

20/07/2020

Sáng ngày 15.07.2020, Chi hội VNISA phía Nam đã tổ chức buổi Họp Ban Chấp hành nhiệm kỳ II tại Văn phòng Chi hội TP.HCM. Buổi họp được diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng với sự góp mặt của các thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm soát và Ban ...

VNISA - HỘI THẢO TƯ VẤN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CNTT

VNISA - HỘI THẢO TƯ VẤN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CNTT

26/06/2020

Ông Ngô Vi Đồng, Phó chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chủ tịch Chi hội An toàn Thông tin phía Nam tham gia hội thảo trong vai trò diễn giả đặc biệt. Tại hội thảo, Ông Ngô Vi Đồng đã có những chia sẻ về ngành CNTT trong thời đại 4.0

VNISA - HỘI THẢO NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM NĂM 2019

VNISA - HỘI THẢO NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM NĂM 2019

23/12/2019

Ngày 21/11/2018, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam và Sở Thông tin Truyền thông Tp.HCM dưới sự bảo trợ của UBND Tp.HCM đã tổ chức hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam lần thứ 12 với chủ đề "Nâng tầm An toàn, An ninh ...

VNISA - HOP BÁO GIỚI THIỆU SỰ KIỆN NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2019

VNISA - HOP BÁO GIỚI THIỆU SỰ KIỆN NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2019

08/11/2019

Sáng ngày 07/11/2019, Chi hội VNISA phía Nam đã tổ chức Họp báo giới thiệu sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam lần thứ 12 sẽ diễn ra vào ngày 21/11/2019 tới đây. Họp báo có sự hiện diện của ông Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền ...