CUỘC THI "SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN ASEAN 2021"

20/08/2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA); được sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Đây là lần thứ mười bốn Cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam và là năm thứ ba có sự tham gia của đội thi các nước ASEAN; là một hoạt động thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2021. Kế hoạch Cuộc thi gồm các nội dung sau:


1. Mục đích


 • Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) ở các cơ sở giáo dục.
 • Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT) góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 - 2025” và Quyết định 1907/QĐ/TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT giai đoạn 2021 - 2025”.
 • Tôn vinh trí tuệ, phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao lưu, mở rộng hợp tác của sinh viên ATTT giữa các Trường trong khối ASEAN.
 • Thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT tại Việt Nam


2. Phạm vi và đối tượng dự thi

 
 • Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc (Việt Nam) và các nước ASEAN.
 • Đối tượng dự thi: Sinh viên, học viên hệ đại học, cao đẳng đại diện cho các trường cap đẳng, đại học, học viện (gọi tắt là các Trường) tại Việt Nam và một số trường đại diện cho các nước ASEAN. Các thành viên tham gia cuộc thi tổ chức thành từng đội, mỗi đội không quá 4 sinh viên ( cả đội trưởng).


3. Nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi

 
 • Nội dung cuộc thi: Thi kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin.
 • Hình thức tổ chức: cuộc thi được tổ chức qua 03 vòng thi là Khởi động, Sơ khảo và Chung khảo.
 1. Vòng Khởi động:
 • Hình thức thi: Làm bài thi thực hành trực tuyến (online) về ATTT. Đề thi được xây dựng theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy).
 • Thời gian thi: Giữa tháng 9/2021 (dự kiến 18/9), trong 4 tiếng liên tục.
 • Vòng thi giúp các đội làm quen với hình thức và nội dung thi. Kết quả giúp các trường có thêm tiêu chí để lựa chọn các đội vào vòng Sơ khảo. Không giới hạn số đội thi của mỗi trường tham gia.
 • Lựa chọn đội vào Vòng sơ khảo: mỗi trường chọn không quá 3 đội đã tham gia vòng Khởi động để dự vòng thi Sơ khảo.
 1. Vòng Sơ khảo:
 • Hình thức thi: Làm bài thi thực hành trực tuyến về ATTT theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy).
Các đội trong nước (khoảng 70 đội) thi tập trung tại 2 khu vực: miền Bắc (các trường từ Đà Nẵng trở ra Bắc) tổ chức tại Hà Nội; miền Nam (các trường Đà Nẵng trở vào Nam) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh (các trường ở Đà Nẵng đăng ký  thi ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh). Trường hợp không thể thi tập trung thì các đội Việt Nam sẽ dự thi online.

Đội thi từ các nước ASEAN tham gia online, tự quản lý đội thi của mình, và kết nối trực tiếp hình ảnh các thí sinh dự thi trong thời gian thi với Ban Tổ chức qua hệ thống Hội nghị truyền hình của Ban tổ chức.
 • Thời gian thi: Giữa tháng 10/2021 (dự kiến 16/10), trong 8 tiếng liên tục.
 • Lựa chọn các đội vào vòng Chung khảo: Dự kiến 19 đội.
+ 10 đội Việt Nam: Mỗi khu vực thi chọn năm (05) đội có thứ hạng cao nhất. Mỗi Trường (hoặc cơ sở đào tạo) có không quá hai (02) đội được chọn vào vòng Chung khảo.

+ Các đội nước ngoài: Mỗi nước ASEAN có 01 đội có thứ hạng cao nhất ở
vòng Sơ khảo được chọn vào vòng Chung khảo.
 1. Vòng Chung khảo: Làm bài thi thực hành trực tuyến về ATTT, chủ yếu theo hình thức đối kháng, tấn công và phòng thủ trên mạng máy tính (CTF attack & defense).
 • Thời gian thi: Giữa tháng 11/2021 (dự kiến 13/11), trong 8 tiếng liên tục.Các đội Việt Nam thi tập trung tại Hà Nội. Trường hợp không thể tập trung thì các đội Việt Nam sẽ dự thi online.
 • Các đội ASEAN thi online (có kết nối với Ban tổ chức qua hệ thống Hội nghị truyền hình).
 1. Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi: Được tổ chức cùng ngày, tại địa điểm tổ chức vòng thi Chung khảo (ngay sau khi công bố kết quả thi).
 2. Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Được thực hiện trong Phiên toàn thể Hội thảo - Triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021” tổ chức vào 25/11/2021 tại Hà Nội.

4. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan đơn vị phối hợp:
- Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Một số đơn vị: Viettel, VNPT, EC - Council...
- Các cơ sở đào tạo đăng cai đại điểm tổ chức vòng Sơ khảo và Chung khảo;
- Các cơ sở đào tạo Đại học cử đội sinh viên tham dự thi.

Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi và Ban giám khảo Cuộc thi
        a. Ban Tổ chức Cuộc thi do VNISA thành lập, gồm đại diện lãnh đạo của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tổ chức, phối hợp tổ chức Cuộc thi (do các cơ quan, đơn vị đề cử tham gia). Ban tổ chức sẽ được VNISA thành lập trong tháng 06/2021, có trách nhiệm triển khai tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch, quy chế làm việc và thể lệ Cuộc thi được thống nhất.
        Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của VNISA có các hoạt động và sử dụng địa chỉ Văn phòng Hiệp hội là nơi làm việc.
 1. Tổ thư ký: do Ban Tổ chức thành lập, có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Tổ chức trong quá trình triển khai tổ chức cuộc thi; tổng hợp hồ sơ dự thi; đảm nhận công tác văn thư; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thể lệ cuộc thi.
 2. Ban giám khảo: do Ban Tổ chức thành lập gồm các chuyên gia trong lĩnh vực về ATTT của các đơn vị phối hợp tổ chức và nhà tài trợ. Có 03 Ban giám khảo của 3 vòng thi (vòng Khởi động, vòng Sơ khảo, vòng Chung khảo).
 3. Hội đồng đề thi do Ban Tổ chức thành lập gồm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và triển khai ứng dụng ATTT, có trách nhiệm xác định các tiêu chí xây dựng đề thi, phối hợp với tổ chức có năng lực về ATTT được giao nhiệm vụ xây dựng đề thi và thẩm định chất lượng đề thi theo các yêu cầu đề ra.
 4. Thông tin về Cuộc thi được đăng tải trên website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://ascis.vnisa.org.vn (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) từ tháng 7/2021.

5.Kinh phí

 1. Kinh phí đi lại, ăn nghỉ của các đội tham gia cuộc thi (trong nước) được các trường cử tham gia tự bố trí. Ban Tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển cho các đội ở xa được vào vòng Chung khảo.
 2. Kinh phí tổ chức cuộc thi được chi từ Quỹ tổ chức Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021. Quỹ này được VNISA và Ban Tổ chức huy động từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp.

---o0o---