HỘI THẢO ATTT TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ & DIỄN TẬP THỰC CHIẾN ỨNG CỨU SỰ CỐ NĂM 2022

13/06/2022

Sáng ngày 10/06/2022, Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số và Diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố năm 2022.
z3488196717866_17c3d56cb2ea48a9535f230366994243.jpg
Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông "Trong năm 2021, Cục đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 9700 vụ tấn công mạng dẫn tới sự cố đối với hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 42,42% so với năm 2020. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện và xử lý hơn 5400 vụ tấn công mạng".
Tại Hội thảo, các chuyên gia chia sẻ những nội dung tập trung vào công tác quản trị và triển khai đảm bảo an toàn trong chuyển đổi số, những kỳ vọng và thách thức trước xu thế an ninh toàn cầu, an ninh mạng không biên giới, yêu cầu và thách thức giám sát an toàn thông tin.
z3488196731482_1cfe6bae4cabc9343450d271e2ac8797.jpg
Tham dự cùng Hôi thảo có sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA), ông Ngô Vi Đồng, PCT VNISA, CT Chi hội VNISA phía Nam, ông Trịnh Ngọc Minh, Ủy viên BCH VNISA, ông Nguyễn Xuân Trương, Tổng Thư ký VNISA phía Nam. Đại diện Chi hội VNISA phía Nam, ông Trịnh Ngọc Minh đã có bài trình bày về "An toàn thông tin trong chuyển đổi số, những kỳ vọng và thách thức trước xu thế ann ninh toàn cầu", khẳng định tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo ATTT thông tin trong quá trình chuyển đổi số.
Tin tức