VNISA - Thông tin Sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2019

11/09/2019

SỰ KIỆN “NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2019”
Sự kiện Thường niên của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA)
 
1.  CHỦ ĐỀ: “NÂNG TẦM AN TOÀN, AN NINH QUỐC GIA TRONG KỶ NGUYÊN SỐ” (ENHANCING NATIONAL CYBERSECURITY IN THE DIGITAL ERA)
2.   THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM: 
      -     Thứ Năm, ngày 21/11/2019 tại Trung tâm hội nghị Gem Center, Quận 1, TP.HCM
      -     Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 tại Khách sạn Melia, Hà Nội

3.   THÀNH PHẦN THAM DỰ: (Sự kiện tại TP.HCM):
      -     Lãnh đạo Bộ TTTT, Cục ATTT, UBND Thành phố và các tỉnh
      -     Các Sở TTTT TP.HCM và các tỉnh
      -     Sở ban ngành, tổ chức, cơ quan quản lý Nhà nước
      -     Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận
      -     Các nhà cung cấp giải pháp, sản phẩm CNTT và ATTT
      -     Các trường đại học tại TP.HCM và trong khu vực
      -     Các Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông
      -     Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT & ATTT
      -     Các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực CNTT và ATTT
      -     Phòng Thương mại của Lãnh sự Quán Hoa Kỳ, Israel…
      -     Các cơ quan thông tấn báo chí.

4.   SỐ LƯỢNG KHÁCH THAM DỰ: 500 khách
5.   NỘI DUNG HỘI THẢO:
      -     Phần 1 (Buổi sáng):
         + Nghi thức khai mạc với các bài phát biểu của lãnh đạo Bộ TTTT, lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Sở TTTT TP.HCM, lãnh đạo VNISA…
         + Báo cáo hiện trạng ATTT khu vực phía Nam do Chi hội VNISA phía Nam trình bày (thông tin dựa trên kết quả thực hiện khảo sát của VNISA).
         + Các báo cáo chính về những giải pháp ATTT của các nhà cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ ATTT hàng đầu thế giới.

         + Tọa đàm lãnh đạo: "An toàn thông tin cho đô thị thông minh" trao đổi giữa các Nhà quản lý Nhà nước (Bộ TTTT, Sở TTTT, VNISA) và các chuyên gia ATTT.
      -     Phần 2 (Buổi chiều): 
         + Báo cáo chính về những giải pháp ATTT của các nhà cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ ATTT hàng đầu thế giới.
         + Tọa đàm chuyên môn về chủ đề “Trí tuệ nhân tạo trong tấn công và phòng thủ.
Các nội dung chuyên môn do các Báo cáo viên là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ATTT, các chuyên gia từ các doanh nghiệp, công ty CNTT và ATTT, các cơ quan tổ chức – doanh nghiệp ứng dụng ATTT. Đây là phần trình bày về các vấn đề công nghệ, các giải pháp ứng dụng thực tế, rất hữu ích cho các tổ chức – doanh nghiệp quan tâm đến ATTT.  
6.   TRIỂN LÃM: 
      -     Số lượng gian hàng: Dự kiến 30 gian hàng
      -     Đối tượng tham gia:
         + Các Doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực CNTT và ATTT trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
         + Các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước  
7.   CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO:
      -     Phần 1 (Buổi sáng): 08:00 – 12:00
      -     Phần 2 (Buổi chiều): 13:30 – 16:00
ĐĂNG KÝ THAM GIA TÀI TRỢ VÀ BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2019: 
      - Hồ sơ các gói tài trợ và quyền lợi: xem tại đây
      - Đăng ký tham dự hội thảo: https://ngayantoanthongtin.vnisahcm.org.vn/ 
      - Liên hệ: Ms. Hoàng Quyên – Email: quyendh@vnisahcm.org – SĐT: 0903 911 058
VNISA phía Nam.