Hành động hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực TT&TT trong vùng dịch của Bộ TT&TT

15/04/2020

 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước tiến hành cách ly – giãn cách toàn xã hội. Xác định được tầm quan trọng của các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực TT&TT trong thời gian này, ngày 10/04/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký văn bản số 1268/BTTTT-VP gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa chung tay cùng cả nước phòng dịch Covid-19 vừa duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

 

Phạm vi hoạt động


Thứ nhất, cho phép các lực lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực TT&TT (bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghiệp ICT, phát thanh, truyền hình, báo chí…) được tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh; được phép di chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố để thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, đặc biệt là các trường hợp cần thiết phải ra/vào khu vực bị cách ly, phong tỏa để ứng cứu sự cố về hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc; được phép chủ động bố trí nhân lực một cách hợp lý và bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch theo quy định.
 

Phát triển cơ sở hạ tầng


Thứ hai, có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc quy hoạch, cấp phép xây dựng và sử dụng hạ tầng kỹ thuật liên ngành để các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng viễn thông thụ động (nhà trạm viễn thông, cột ăng ten, cống bể ống cáp viễn thông); có chính sách hỗ trợ, cho phép các doanh nghiệp viễn thông được phép lắp đặt cột ăng ten và trạm viễn thông trên các công trình công, trụ sở công, đất công.
 
tao-dieu-kien-cho-cac-don-vi-TTTT-phat-trien-co-so-ha-tang.jpg


Chính sách hỗ trợ


Thứ ba, có chính sách hỗ trợ cụ thể như: Giảm giá cho thuê trụ sở, hạ tầng, mặt bằng trên địa bàn tỉnh/thành phố để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm việc duy trì, vận hành thông suốt hạ tầng công nghệ số (các trung tâm dữ liệu, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin); đồng thời chỉ đạo các Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung có chính sách giảm giá tiền thuê đất, thuê mặt bằng, kho bãi, trụ sở cho các doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trong các loại hình nói trên.
 

Ưu tiên hỗ trợ đơn vị báo chí, truyền hình


Thứ tư, quan tâm, ưu tiên, bổ sung kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ từ nguồn ngân sách địa phương cho các đơn vị trong lĩnh vực TT&TT, đặc biệt là các cơ quan báo chí, các Đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh, cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn.
 
bao-chi-duoc-phep-ra-vao-khu-vuc-bi-cach-ly-de-thuc-hien-nhiem-vu-can-thiet-(2).jpg


Bộ Thông tin và Truyền thông gửi lời cảm ơn đến UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông.
Việc duy trì hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trong thời gian này được cho là vô cùng quan trọng nhằm duy trì liên lạc, kết nối, truyền thông thông tin. Với các doanh nghiệp hoạt động ở mọi lĩnh vực, các giải pháp về Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đặc biệt quan trọng trong giai đoạn khó khăn này để duy trì, vận hành, phát triển doanh nghiệp.

Chi tiết công văn 
1268/BTTTT-VP.

Xem thêm

- CV1273 gửi Bộ Lao động - Thương binh Xã hội
- CV1275 gửi Bộ Tài chính
- CV 20 Tờ trình Thủ tướng Chính phủ