Khảo sát Hiện trạng ATTT khu vực phía Nam năm 2021

27/07/2021

Ngày An toàn thông tin được xem là sự kiện thường niên, có quy mô được Hiệp hội An toàn thông tin – Chi hội VNISA phía Nam (VNISA phía Nam) tổ chức nhằm tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức về lĩnh vực an ninh, ATTT, hướng tới mục tiêu phát triển công nghệ, chuyển đổi số sâu rộng cho các doanh nghiệp.
 
Trên tinh thần đó, VNISA thực hiện cuộc Khảo sát để có thể hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh hiện trạng ATTT, cũng như nhu cầu về bảo đảm thông tin doanh nghiệp trong điều kiện bắt buộc làm việc Online do dịch Covid-19 như hiện nay.
 
Kết quả cuộc khảo sát là cơ sở quan trọng giúp VNISA có thể đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp xây dựng chiến lược và kế hoạch ATTT trong thời gian tới.
 
VNISA trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ATTT khu vực phía Nam tham gia chương trình Khảo sát ATTT năm 2021.
 
Thời gian thực hiện Khảo sát diễn ra từ ngày 26.7.2021 – 06.09.2021
 

Link tham gia Khảo sát: https://forms.office.com/r/Kv0HHWVNzh