VNISA - KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM ATTT 2018

09/10/2018

Kính gửi Quý Hội viên, Doanh nghiệp, Đối tác,

Hằng năm, Hiêp hội An toàn Thông tin Việt Nam phối hợp với Cục An toàn Thông tin tiến hành khảo sát tình hình triển khai các hoạt động đảm bảo ATTT tại các doanh nghiệp nhằm tổng hợp nên Chỉ số ATTT Việt Nam đồng thời là cơ sở đề cơ quan chức năng hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quốc gia về ATTT cũng như đưa ra các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Hiệp hội ATTT Việt Nam – Chi hội phía Nam trân trọng gửi đến Quý Hội viên, Doanh nghiệp, Đối tác công văn của Hiệp hội về "Khảo sát tình hình triển khai các hoạt động bảo đảm ATTT".

Kính mong Quý Hội viên, Doanh nghiệp, Đối tác dành thời gian tham gia khảo sát theo mẫu và gửi về Chi hội trước ngày 31/10/2018.


- Công văn "Khảo sát tình hình triển khai các hoạt động bảo đảm ATTT": XEM TẠI ĐÂY
- Phiếu khảo sát: KHẢO SÁT ATTT 2018


VNISA phía Nam.