Tài liệu VNISA

STT Ngày đăng Tiêu đề Download
1 16/06/2023 Báo cáo Bảo mật ứng dụng web Download
2 16/06/2023 Ảnh hưởng ChatGPT đến Công nghệ và An toàn thông tin trong tương lai Download
3 16/06/2023 Ba mối nguy hiểm về An ninh mạng Download
4 16/06/2023 Hacker giả mạo BTS phát tán tin nhắn lừa đảo SMS Brandname như thế nào? Download
5 16/06/2023 Kế hoạch hoạt động Chi hội VNISA phía Nam năm 2023 Download
6 01/12/2020 TCCS 02 Download
7 01/12/2020 Danh sách các Sản phẩm, Dịch vụ An toàn thông tin đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2020 Download
8 03/02/2015 Báo cáo hoạt động Chi hội VNISA phía Nam năm 2014 Download
9 03/02/2015 Kế hoạch công tác Chi hội VNISA phía Nam 2015 Download
10 08/10/2020 VNISA - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III Download
11 08/10/2020 VNISA - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III Download