VNISA TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN DANH HIỆU “CHÌA KHÓA VÀNG” 2020

14/08/2020

 

Chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 tiếp nối và thay thế cho Chương trình bình chọn các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao, tiêu biểu từ năm 2015 của VNISA, được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp của Cục an toàn thông tin (Bộ TT&TT).
Chương trình phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng an toàn thông tin xuất sắc, tiêu biểu, góp phần hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Chương trình còn góp phần thúc đẩy phát triển phổ cập các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin và công nghệ thông tin nội địa, đồng thời hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và chiến lược “Make in Vietnam” của Chính phủ.
Danh hiệu “Chìa khóa vàng” được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin, sản phẩm CNTT an toàn của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. “Chìa khóa vàng” 2020 sẽ được trao cho các hạng mục: (1) Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc; (2) Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc; (3) Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu; (4) Sản phẩm và giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng; (5) Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số; (6) Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn an toàn.
Trong đó, 03 hạng mục mới được VNISA đưa vào bình chọn năm 2020 là Sản phẩm và giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng, Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số và Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn an toàn.
Nối tiếp thành công của những năm trước, Chương trình bình chọn năm 2020 đã được triển khai trên toàn quốc. Thời gian nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký bình chọn đến hết ngày 30/08/2020.
Lễ Công bố và trao danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 sẽ được VNISA tổ chức trang trọng vào cuối tháng 11/2020 tại Hà Nội.
Quy chế bình chọn, Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bình chọn có thể tải trực tiếp từ website chương trình: binhchon.vnisa.org.vn
Để hỗ trợ quảng bá, tạo thêm cầu nối cho doanh nghiệp với khách hành và giúp các khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng, VNISA sẽ gửi thư giới thiệu trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2020, tới hơn 2000 cơ quan thuộc Bộ, ban, ngành từ trung ương tới địa phương, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn cả nước.
Ngoài ra, còn có các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác cho các sản phẩm được công nhận Danh hiệu với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo, kết nối sẽ được đẩy mạnh trong suốt năm 2020- 2021.
Chương trình bình chọn 2020 sẽ đồng hành cùng các cơ quan báo chí để góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, thúc đẩy sử dụng các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin nội địa trong các ngành kinh tế, kỹ thuật; thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp ATTT Việt Nam mở rộng thị trường đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Chương trình Bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2020 của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) sẽ lựa chọn các sản phẩm dịch vụ xuất sắc cho các hạng mục sau:

 
1.  Hạng mục “Các sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm khoa học, công nghệ bảo đảm an toàn thông tin xuất sắc về công nghệ và thành công về thương mại. Đây phải là các sản phẩm hoàn chỉnh xuất xứ từ Việt Nam, có khả năng sản xuất hàng loạt, đã được thương mại hóa hoặc cung cấp cho thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam đã được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm ATTT/MMDS, sở hữu và làm chủ công nghệ.
2.  Hạng mục “Các sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm an toàn thông tin là kết quả nghiên cứu - phát triển mới, có chất lượng cao, có tiềm năng thương mại hóa và cung cấp ra thị trường trong tương lai gần, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam (kể cả các doanh nghiệp mới khởi nghiệp chưa được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm ATTT/MMDS) sở hữu và làm chủ công nghệ.
3.  Hạng mục “Các dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu” xem xét trao danh hiệu cho các dịch vụ về bảo đảm an toàn thông tin có quy trình công nghệ hoàn chỉnh, chất lượng cao về an toàn, bảo mật thông tin, đã được thương mại hóa có hiệu quả cao trên thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ ATTT/MMDS cung cấp và đảm bảo chất lượng ổn định.
4.  Hạng mục “Các sản phẩm và giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm hay dịch vụ công nghệ thông tin với các tính năng xuất sắc bảo vệ an toàn trẻ em trên không gian mạng, đã được cung cấp ra thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ.
5.  Hạng mục “Các giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho chuyển đổi số. Đó là kết quả nghiên cứu-phát triển có chất lượng, có khả năng thương mại và cung cấp ra thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ. Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp này có các tính năng an toàn cao như kiểm soát quyền sử dụng chặt chẽ, được thiết kế và phát triển an toàn, sử dụng tài nguyên và tương tác với hệ thống an toàn, …
6.  Hạng mục “Các giải pháp hóa đơn điện tử an toàn an toàn” xem xét trao danh hiệu cho các giải pháp là phần mềm và hệ thống tích hợp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có tính năng an toàn bảo mật cao, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn cơ sở của VNISA, có khả năng thương mại và cung cấp ra thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ.