Chi Hội an toàn Thông tin Phía Nam

Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin thì vấn đề bảo mật và an toàn thông tin đã trở thành yếu tố hết sức quan trọng và cấp thiết. Nhận thấy thực tế đó, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (viết tắt là VNISA) đã ra đời và là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo mật thông tin được nhà nước Việt Nam công nhận.

Giới thiệu VNISA

Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin thì vấn đề bảo mật và an toàn thông tin đã trở thành yếu tố hết sức quan trọng ...

Cơ cấu tổ chức

Cùng với sự phát triển rộng rãi của công nghệ thông tin (CNTT), bảo mật thông tin và vấn đề an toàn ...

Điều Lệ VNISA

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện phi lợi nhuận của ...

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM AN TOÀN THÔNG TIN KHU VỰC PHÍA NAM 2023

                   

Đơn vị bảo trợ thông tin

Hoạt động chi hội

Tin tức & Sự kiện

Hội viên VNISA