CHUỖI SỰ KIỆN AN TOAN THÔNG TIN KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2022

30/07/2022

Bên cạnh việc tổ chức Hội thảo chính - Hội thảo và triển lãm quốc tế an toàn thông tin khu vực phía Nam năm 2022, chuỗi các hoạt đông về An toàn thông tin cũng được Chi hội tổ chức song song và không kém phần sôi nổi. 
Các hoạt động được diễn ra từ ngày 09/08/2022 đến hết ngày 05/11/2022 bao gồm các hoạt động truyền thông cho sự kiện ATTT cũng như các hoạt động nhằm kết nối, giao lưu và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin.
VNISA-phia-Nam_Poster-chuoi-su-kien.jpg