Tin tức

Tọa đàm: Quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế hiệu quả khi thuê dịch vụ trên Nền tảng số

Tọa đàm: Quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế hiệu quả khi thuê dịch vụ trên Nền tảng số

11/08/2023

Theo số liệu Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2022, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ chiếm tỷ trọng gần 93,7% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, hiện nay có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cũng đang tiến đến thực hiện phải kê khai ...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023 HPT: BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI, THÊM TÂN PHÓ CHỦ TỊCH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023 HPT: BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI, THÊM TÂN PHÓ CHỦ TỊCH

24/07/2023

Năm 2022 là một năm đầy biến động và thách thức đối với ngành Công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam nhưng Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (mã HPT- Upcom) đã nỗ lực đạt kết quả năm tài chính 2022 vượt bậc.