CSA Vietnam Submit 2022

23/05/2022

CSA-(1).png
Đại dịch COVID-19 đã tạo ra nhu cầu lớn đối với các giải pháp dựa trên đám mây, đòi hỏi phần lớn các tổ chức phải đẩy nhanh quá trình chuyển dữ liệu lên đám mây. Hội nghị thượng đỉnh ảo CSA Việt Nam sẽ tập trung vào việc giáo dục các bên liên quan về các vấn đề và xu hướng chính mà mô hình đám mây và an ninh mạng phải đối mặt hiện nay. Sự kiện này sẽ cung cấp định hướng, các công cụ và kiến thức cần để việc thực thi dễ dàng hơn, nhanh hơn và xoay quanh đám mây.
Chương trình diễn ra trong một ngày (25/05/2022) do CSA APAC & CSA Vietnam Chapter đồng tổ chức sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc và cung cấp một cái nhìn về các mối quan tâm về đám mây chiến lược và an ninh mạng quan trọng. Tham gia cùng Hội nghị là các chuyên gia hàng đầu có trình độ và chuyên môn để thảo luận về các vấn đề và xu hướng chính phải đối mặt với bảo mật đám mây và an ninh mạng ngày hôm nay tại Hội nghị thượng đỉnh ảo này vào ngày 25 tháng 5 năm 2022.
Tham gia cùng Hội nghị, anh Nguyễn Thành Nam, chuyên gia An toàn thông tin từ Chi hội VNISA sẽ có bài tham luận "Evolving Cloud Security in the Age of Digital Transformation". Chi hội VNISA kính mời quý Anh, Chị đăng ký tham dự Hội nghị tại Link.
Chi tiết về Hội nghị và các phiên thảo luận, kính mời anh chị xem thêm tại Link