Đăng ký hội viên

Lưu ý: * là những thông tin bắt buộc
* Họ Tên:
Chức vụ:
* Đơn vị công tác:
* Điện thoại liên lạc:
* Địa chỉ:
* E-mail:
 Trình độ chuyên môn:
* Bằng cấp, chứng chỉ
liên quan lĩnh vực an toàn thông tin:
Nguyện vọng tham gia
Branch IS Conference South:
Ảnh(3x4):
Bản sao bằng cấp,chứng chỉ,
CMND (nén thành một file):
 
Lưu ý: * là những thông tin bắt buộc
A - GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ
* Tên đơn vị:
Tên giao dịch quốc tế:
* Địa chỉ:
* Điện thoại liên lạc:
Fax:
* Website:
Trưởng Đơn vị
* Họ Tên:
* Chức vụ:
Vốn điều lệ:
Mã số thuế:
Tài khoản giao dịch thanh toán số:  Mở tại: 
* Giới thiệu tóm tắt về doanh nghiệp
(Tiếng Việt):
(tối đa 500 từ)
* Giới thiệu tóm tắt về doanh nghiệp
(Tiếng Anh):
(tối đa 500 từ)
B. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠI DIỆN (Tối đa 5 người):
* Họ Tên:
* Chức vụ:
* Điện thoại liên lạc:
* Email:
Ảnh: 3x4
 
C. HỒ SƠ GỬI KÈM
File hồ sơ đính kèm
(Nén tất cả các hồ sơ đính kèm vào 1 file)
1.Bản sao CMND của mỗi cá nhân đại diện (file mềm)
2.Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD (file mềm)
3.Bản giới thiệu tóm tắt về doanh nghiệp: ½ trang A4 cả bản tiếng Việt và tiếng Anh (để giới thiệu đơn vị trên các phương tiện truyền thông của VNISA)
4.Logo công ty (file mềm*)
Có thể gửi kèm thêm Brochure, Profile, Catalogue, CD…