COMPLETE DATA PROTECTION - BỘ GIẢI PHÁP BẢO VỆ DỮ LIỆU TOÀN DIỆN MỌI LÚC, MỌI NƠI

12/12/2023

Mi2-(1).jpg

Complete Data Protection - Bộ giải pháp Bảo vệ dữ liệu toàn diện mọi lúc, mọi nơi
- Dữ liệu luôn là tài sản quý giá nhất của mọi tổ chức, đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Nếu thông tin quan trọng và nhạy cảm bị lộ ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của tổ chức.
- Và nếu bạn là một nhà lãnh đạo phòng CNTT quan tâm đến vấn đề trên nhưng đang gặp phải các vấn đề: 
 + Tổ chức đã có giải pháp bảo vệ dữ liệu nhưng vẫn chưa tối ưu và toàn diện
 + Không biết giải pháp mới có tích hợp và hỗ trợ được với sản phẩm hiện có? 
- Và tổ chức cần một giải pháp bảo vệ dữ liệu toàn diện để đáp ứng các yêu cầu quan trọng:
 + Xác định và quản lý dữ liệu: Biết dữ liệu được lưu trữ ở đâu và gồm những dữ liệu gì.
 + Phân loại và gắn nhãn dữ liệu: Đảm bảo sắp xếp và gán nhãn dữ liệu theo mức độ quan trọng.
 + Bảo mật thông tin: Mã hóa và kiểm soát quyền truy cập dữ liệu.
 + Ngăn chặn thất thoát dữ liệu: Phát hiện và ngăn chặn các hành vi tiềm ẩn gây rò rỉ dữ liệu.
 + Phát hiện và xử lý các đe dọa liên quan đến dữ liệu quan trọng của tổ chức.
- Mi2 tin rằng với bộ giải pháp bảo vệ dữ liệu toàn diện dưới đây sẽ là một vũ khí lợi hại và bền vững cho tổ chức bạn: 
 + Varonis - Data Discover & Inventory: Khám phá và kiểm kê dữ liệu 
 + Fortra - Data Classification & Labeling: Phân loại, đánh nhãn và chuẩn hóa dữ liệu
 + Trellix - Data Encryption: Mã hóa và kiểm soát truy cập dữ liệu
 + Trellix - Data Loss Prevention: Giám sát, phát hiện và ngăn chặn thất thoát dữ liệu 
 + Varonis - Data Security Posture Management: Giám sát liên tục, phát hiện rủi ro và xử lý.
Quý Hội viên có thể tải bộ giải pháp toàn diện theo đường link để có thể tìm hiểu chi tiết hơn.