ĐÃ ĐẾN LÚC DOANH NGHIỆP CẦN NGHIÊM TÚC CÂN NHẮC VỀ RỦI RO AN NINH MẠNG

08/05/2024

Backdground-(1).png

Liên tiếp các cuộc tấn công mạng xảy ra trong thời gian gần đây nhắm vào hàng triệu thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng, nhà đầu tư, và người tiêu dùng.
Các vụ tấn công ransomware gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp khi phải trả số tiền khủng khi bị tống tiền.
Hàng loạt các rủi ro mà các doanh nghiệp, tổ chức phải đối mặt như Tấn công An ninh mạng/ Lộ dữ liệu; Giám đoạn kinh doanh; Kinh tế chậm phục hồi/ phát triển; Không thu hút hoặc giữ chân được nhân tài; Gián đoạn chuỗi cung ứng.
An ninh Mạng đã luôn là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức và công ty toàn cầu từ năm 2017 và được dự đoán sẽ tiếp tục là rủi ro hàng đầu tới năm 2026. Tấn công An ninh Mạng cũng là một trong số các nguyên nhân dẫn đến các rủi ro hàng đầu khác như Gián đoạn kinh doanh và gián đoạn chuỗi cung ứng.
Hãy cùng Công ty Aon nhìn lại tình huống thực tế xảy ra khi doanh nghiệp bị tấn công an ninh mạng thì doanh nghiệp nên xử lý như thế nào và bảo hiểm an ninh mạng sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề gì.

Aon-Cyber-Risk-Alert-2024.pdf